Khởi nghiệp sale bán xe hơi, ô tô và kinh doanh phụ tùng ô tô

Posted by

Cơ hội thị trường

Xã hội phát triển nhu cầu có xe hơi và ô tô riêng là điều bắt buộc. Ai rồi cũng có cho mình một xe hơi riêng và đâ là thị trường tiềm năng có nhu cầu lớn và giá trị cao.

  • Thị trường rộng lớn, dung lượng lớn.
  • Dễ dàng chi tiêu tuy nhiên có chọn lọc lớn
  • Đa dạng mô hình và cách tiếp cận.

Ô tô giống như một ngôi nhà, khi đầu tư khách hàng sẽ không chỉ mua mà còn là đầu tư để nâng cấp phụ tùng, nội thất cho ô tô.

Các mô hình kinh doanh ô tô:

  • Website trung gian, sàn giao dịch
  • Gara ô tô
  • Môi giới ô tô

Cách thức triển khai kinh doanh.

Để triển khai kinh doanh bạn phải lập được kế hoạch kinh doanh, định hình mô hình kinh doanh phù hợp, chuẩn bị đầy đủ chiến lược về con người, nhân sự, tổ chức hoạt động. Tại đây chúng tôi có hướng dẫn bạn bắt đầu một công việc kinh doanh với các key chính.

Mô hình kinh doanh:

Chọn một mô hình kinh doanh phù hợp với năng lực của bạn. Với  ô tô có rất nhiều mô hình tiếp cận

Nguồn hàng:

Kiến thức môi giới

Đại lý ô tô

Chiến lược marketing:

Chiến lược marketing và thương hiệu gắn kết trực tiếp mô hình kinh doanh

– Tiếp cận người bán

– Định hình hình ảnh thương hiệu.

Quản lý và tổ chức vận hành:

Nhân sự trong ngành này chủ yếu là

  • Kiến thức môi giới
  • Giá trị tài sản của gara

Tài sản:

Giá trị thương hiệu

Hệ thống nguồn hàng


Bắt đầu với chúng tôi :

1, Chọn thương hiệu và lĩnh vực phù hợp

2, Gửi email cho chúng tôi về năng lực của bạn tại tuvan@startupvietnam.vn

3, Một buổi gặp gỡ được sắp xếp từ chúng tôi

4, Lên hợp đồng hợp tác.

5, Thực thi nghĩa vụ hợp tác.

6, Đào tạo và chuyển giao.


Thông tin dự án hợp tác:

xehoi.tv

gara.com.vn

mazdahochiminh.vn

 


Nguyên tắc hợp tác của chúng tôi.

Chúng tôi hợp tác với đối tác dựa trên nguyên tắc về năng lực của từng bên cụ thể và có thể bù đắp cho nhau. Tinh thần hợp tác cởi mở và tính cam kết cho dự án cao. Do đó, chúng tôi luôn ưu tiên những người có chuyên môn cụ thể về từng lĩnh vực ngành nghề hoặc nắm được năng lực sản xuất, làm dịch vụ.