Khởi nghiệp mở trung tâm gia sư online

Posted by

Cơ hội thị trường

Thị trường giáo dục là thị trường cực kỳ rộng lớn, Theo nghiên cứu thì đa số ưu tiên số 1 của các bậc phụ huynh Việt Nam là đầu tư cho con cái học hành. Do đó lượng tiền và tài chính là cực kỳ nhiều đổ vào thị trường này.

  • Thị trường rộng lớn, dung lượng lớn.
  • Dễ dàng chi tiêu tuy nhiên có chọn lọc lớn
  • Đa dạng mô hình và cách tiếp cận.

Với thị trường gia sư là mô hình dậy 1-1 có thể mở rộng ra đa lĩnh vực từ giáo dục phổ thông, dậy lập trình, thiết kế và đào tạo kỹ năng theo yêu cầu riêng. Với sự bận rộn và ngày càng mất tập trung do có nhiều việc để xử lý thì mô hình gia sư sẽ bù đắp cho mô hình giáo dục trực tuyến.

Các mô hình kinh doanh gia sư:

  • Website cung cấp bài giảng, dậy học trực tuyến như Lynda, Udemy
  • Website, App cung cấp sự hỗ trợ và giải pháp trực tuyến tính phí theo giờ hoặc gói theo tháng như elsa
  • Website cung cấp tài liệu, giáo trình
  • Nền tảng kết nối gia sư

Cách thức triển khai kinh doanh.

Để triển khai kinh doanh bạn phải lập được kế hoạch kinh doanh, định hình mô hình kinh doanh phù hợp, chuẩn bị đầy đủ chiến lược về con người, nhân sự, tổ chức hoạt động. Tại đây chúng tôi có hướng dẫn bạn bắt đầu một công việc kinh doanh với các key chính.

Mô hình kinh doanh:

Chọn một mô hình kinh doanh phù hợp với năng lực của bạn. Với giáo dục có rất nhiều mô hình tiếp cận

Nguồn hàng:

Nguonf lực chủ yếu của giáo dục trực tuyến là nền tảng, data và con người, chất lượng giáo viên.

Chiến lược marketing:

Chiến lược marketing và thương hiệu gắn kết trực tiếp mô hình kinh doanh

– Tiếp cận người bán

– Định hình hình ảnh thương hiệu.

Quản lý và tổ chức vận hành:

Nhân sự trong ngành này chủ yếu là

– các nhà chuyên môn

-Vận hành và quản trị đảm bảo chất lượng.

Tài sản:

Giá trị thương hiệu

Hệ thống bài giảng, tài liệu


Bắt đầu với chúng tôi :

1, Chọn thương hiệu và lĩnh vực phù hợp

2, Gửi email cho chúng tôi về năng lực của bạn tại tuvan@startupvietnam.vn

3, Một buổi gặp gỡ được sắp xếp từ chúng tôi

4, Lên hợp đồng hợp tác.

5, Thực thi nghĩa vụ hợp tác.

6, Đào tạo và chuyển giao.


Thông tin dự án hợp tác:

Tutor.vn

Trungtamgiasu.vn

Hợp tác với đối tác triển khai

  • Xây dựng cổng học trực tuyến
  • Xây dựng nền tảng trao đổi
  • Xây dựng cổng thông tin

Nguyên tắc hợp tác của chúng tôi.

Chúng tôi hợp tác với đối tác dựa trên nguyên tắc về năng lực của từng bên cụ thể và có thể bù đắp cho nhau. Tinh thần hợp tác cởi mở và tính cam kết cho dự án cao. Do đó, chúng tôi luôn ưu tiên những người có chuyên môn cụ thể về từng lĩnh vực ngành nghề hoặc nắm được năng lực sản xuất, làm dịch vụ.