Khởi nghiệp mô hình kinh doanh trung tâm tiếng anh, dậy trực tuyến.

Cơ hội thị trường

Tiếng anh luôn là thị trường cao khi hội nhập ngày càng sâu và rộng hơn. Thị trường có dải khách hàng rộng không chỉ người trẻ mà cả những người lớn tuổi, đã đi làm có nhu cầu nâng cao tiếng anh để mở rộng cơ hội việc làm.

  • Thị trường rộng lớn, dung lượng lớn.
  • Dễ dàng chi tiêu tuy nhiên có chọn lọc lớn
  • Đa dạng mô hình và cách tiếp cận.

Mô hình này phù hợp với từng cá nhân có thể triển khai và làm.

Các mô hình kinh doanh:

  • Website dậy trực tuyến
    Trung tâm dậy ngoại ngữ

Cách thức triển khai kinh doanh.

Để triển khai kinh doanh bạn phải lập được kế hoạch kinh doanh, định hình mô hình kinh doanh phù hợp, chuẩn bị đầy đủ chiến lược về con người, nhân sự, tổ chức hoạt động. Tại đây chúng tôi có hướng dẫn bạn bắt đầu một công việc kinh doanh với các key chính.

Mô hình kinh doanh:

Chọn một mô hình kinh doanh phù hợp với năng lực của bạn. Với  mô hình ăn uống có rất nhiều mô hình tiếp cận

Nguồn hàng:

Giáo viên

Thương hiệu

Chiến lược marketing:

Chiến lược marketing và thương hiệu gắn kết trực tiếp mô hình kinh doanh

– Tiếp cận người bán

– Định hình hình ảnh thương hiệu.

Quản lý và tổ chức vận hành:

Nhân sự trong ngành này chủ yếu là

Giáo viên

Tài sản:

Giá trị thương hiệu

Giáo viên và giá trị bài giảng


Bắt đầu với chúng tôi :

1, Chọn thương hiệu và lĩnh vực phù hợp

2, Gửi email cho chúng tôi về năng lực của bạn tại tuvan@startupvietnam.vn

3, Một buổi gặp gỡ được sắp xếp từ chúng tôi

4, Lên hợp đồng hợp tác.

5, Thực thi nghĩa vụ hợp tác.

6, Đào tạo và chuyển giao.


Thông tin dự án hợp tác:

tienganh.tv
educare.vn


Nguyên tắc hợp tác của chúng tôi.

Chúng tôi hợp tác với đối tác dựa trên nguyên tắc về năng lực của từng bên cụ thể và có thể bù đắp cho nhau. Tinh thần hợp tác cởi mở và tính cam kết cho dự án cao. Do đó, chúng tôi luôn ưu tiên những người có chuyên môn cụ thể về từng lĩnh vực ngành nghề hoặc nắm được năng lực sản xuất, làm dịch vụ.

Scroll to Top