Khởi nghiệp kinh doanh du lịch, homestay trực tuyến

Cơ hội thị trường

Thị trường du lịch luôn là thị trường lớn và tiềm năng khi nhu cầu giải trí cho cuộc sống ngày càng cao hơn.

  • Thị trường rộng lớn, dung lượng lớn.
  • Dễ dàng chi tiêu tuy nhiên có chọn lọc lớn
  • Đa dạng mô hình và cách tiếp cận.

Với các mô hình kinh doanh bất động sản, đầu tư nhiều thì các nguồn hàng về du lịch và quảng bá sẽ càng ngày càng nhiều hơn.

Các mô hình kinh doanh:

  • Trang thông tin du lịch
    Dịch vụ đặt vé và book tour
    Sàn trung gian du lịch

Cách thức triển khai kinh doanh.

Để triển khai kinh doanh bạn phải lập được kế hoạch kinh doanh, định hình mô hình kinh doanh phù hợp, chuẩn bị đầy đủ chiến lược về con người, nhân sự, tổ chức hoạt động. Tại đây chúng tôi có hướng dẫn bạn bắt đầu một công việc kinh doanh với các key chính.

Mô hình kinh doanh:

Chọn một mô hình kinh doanh phù hợp với năng lực của bạn. Với  mô hình du lịch có rất nhiều mô hình tiếp cận

Nguồn hàng:

Nhân sự giao hàng

Thương hiệu

Chiến lược marketing:

Chiến lược marketing và thương hiệu gắn kết trực tiếp mô hình kinh doanh

– Tiếp cận người bán

– Định hình hình ảnh thương hiệu.

Quản lý và tổ chức vận hành:

Nhân sự trong ngành này chủ yếu là

Nhân viên tư vấn

Tài sản:

Giá trị thương hiệu

Nguồn hàng và mã khuyến mãi.


Bắt đầu với chúng tôi :

1, Chọn thương hiệu và lĩnh vực phù hợp

2, Gửi email cho chúng tôi về năng lực của bạn tại tuvan@startupvietnam.vn

3, Một buổi gặp gỡ được sắp xếp từ chúng tôi

4, Lên hợp đồng hợp tác.

5, Thực thi nghĩa vụ hợp tác.

6, Đào tạo và chuyển giao.


Thông tin dự án hợp tác:

visit.com.vn

visit.vn

vutbay.com.vn

diphuot.vn

checkin.com.vn

 


Nguyên tắc hợp tác của chúng tôi.

Chúng tôi hợp tác với đối tác dựa trên nguyên tắc về năng lực của từng bên cụ thể và có thể bù đắp cho nhau. Tinh thần hợp tác cởi mở và tính cam kết cho dự án cao. Do đó, chúng tôi luôn ưu tiên những người có chuyên môn cụ thể về từng lĩnh vực ngành nghề hoặc nắm được năng lực sản xuất, làm dịch vụ.

Scroll to Top