NẾU DOANH NGHIỆP CÓ “CON HÀO KINH TẾ – MOAT” MẠNH. HÃY MUA NÓ .

MOAT? Bí quyết làm cho DN có giá trị lâu dài? Đâu là yếu tố quan trọng để một DN vượt trội hơn so với đối thủ ? Làm thế nào để phát hiện một DN tuyệt vời đáng đầu tư ? Câu trả lời : Lợi thế kinh doanh vượt trội so với đối…