Hình chuyên nghiệp

Xây dựng văn hóa

Tăng chuyển đổi

Sử dụng mãi mãi

Tại sao bạn cần giải pháp Marketing Communication

Truyền thông thương hiệu đề cập đến việc sử dụng các chiến thuật như quảng cáo, nội dung, tương tác mạng xã hội… để giao tiếp có chủ đích với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng nhằm tác động đến nhận thức thương hiệu.

Hình ảnh thương hiệu

Nỗ lực truyền thông thương hiệu giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực trong mắt khách hàng.

Tăng trưởng

Truyền thông thương hiệu nhất quán, theo thời gian, sẽ giúp tăng độ nhận biết, khách hàng tiếp cận với nhiều thông tin hơn.

Thu hút

Thu hút các khách hàng tiềm năng và giữ chân được các khách hàng trung thành
Gói dịch vụ bao gồm
Hạng mục
Chi tiết
Nghiên cứu

Thực hiện nghiên cứu 4C, đây là sở vững chắc cho các quyết định xây dựng thương hiệu trên Digital như thế nào

Tư vấn chiến lược

Đề xuất và tư vấn chiến lược thương hiệu, giúp doanh nghiệp hiểu rõ kế hoạch và phương pháp xây dựng thương hiệu thành công trên môi trường số.

Xây dựng ý tưởng

Xây dựng ý tưởng lớn và thông điệp chính cho chiến dịch truyền thông thương hiệu.

Kế hoạch truyền thông

Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu chi tiết:

Chất liệu truyền thông

Tiến hành sản xuất, sáng tạo chất liệu phục vụ hoạt động truyền thông:

Thực thi và quản lý

Chạy, quản lý và báo cáo các hoạt động truyền thông theo kế hoạch:

Lưu ý

Chúng tôi giúp bạn

Khách hàng nhận được

01.

Dịch vụ

Khách hàng sẽ nhận được dịch vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi cung cấp

02.

Tài khoản

Toàn bộ tài khoản thực thi dự án khách hàng đều sẽ được gửi cho khách hàng

03.

Bộ tài liệu

Chúng tôi cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn khách hàng sử dụng các nền tảng marketing

04.

Hỗ trợ

Hỗ trợ miễn phí cho khách hàng trong lúc thực thi dự án và sau thực thi

Gói dịch vụ nổi bật

Content thương hiệu

Dành riêng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu với cá tính riêng.

Đào tạo content

Đào tạo, setup phòng content marketing cho khách hàng, đào tạo CEO theo yêu cầu

Thuê ngoài cao cấp

Giải pháp thuê ngoài toàn diện về marketing cho khách hàng có sản phẩm khó và cao cấp