Hình chuyên nghiệp

Xây dựng văn hóa

Tăng chuyển đổi

Sử dụng mãi mãi

Tại sao bạn cần giải pháp Marketing Branding

Giúp doanh nghiệp thúc đẩy mạnh mẽ danh tiếng, thương hiệu dự án trong thời gian ngắn, hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động bán hàng từ khi ra mắt.

Hình ảnh

Xây dựng và tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp

Tạo uy tín

Thương hiệu sẽ tạo nên uy tín cho doanh nghiệp của bạn

Thu hút

Thu hút các khách hàng tiềm năng và giữ chân được các khách hàng trung thành
Gói dịch vụ bao gồm
Hạng mục
Chi tiết
Kế hoạch

Lập kế hoạch triển khai cho dự án Project Branding:

Nghiên cứu

Thực hiện nghiên cứu 4Cs:

Chiến lược thương hiệu

Tư vấn, đề xuất chiến lược thương hiệu phù hợp cho dự án mới:

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu trực quan, cốt lõi cho dự án:

Truyền thông

Xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể

Nhận diện số

Bộ nhận diện phục vụ hoạt động xây dựng thương hiệu trên môi trường số:

Thực thi truyền thông

Thực hiện các hoạt động truyền thông, xây dựng thương hiệu cho dự án:

Theo dõi và báo cáo

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho dự án:

Lưu ý

Chúng tôi giúp bạn

Khách hàng nhận được

01.

Dịch vụ

Khách hàng sẽ nhận được dịch vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi cung cấp

02.

Tài khoản

Toàn bộ tài khoản thực thi dự án khách hàng đều sẽ được gửi cho khách hàng

03.

Bộ tài liệu

Chúng tôi cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn khách hàng sử dụng các nền tảng marketing

04.

Hỗ trợ

Hỗ trợ miễn phí cho khách hàng trong lúc thực thi dự án và sau thực thi

Gói dịch vụ nổi bật

Content thương hiệu

Dành riêng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu với cá tính riêng.

Đào tạo content

Đào tạo, setup phòng content marketing cho khách hàng, đào tạo CEO theo yêu cầu

Thuê ngoài cao cấp

Giải pháp thuê ngoài toàn diện về marketing cho khách hàng có sản phẩm khó và cao cấp