Kiến thức nền tảng

Bảy loại vũ khí của Mã Hóa Đằng – Nhà sáng lập Tencent

Tính cách và tài năng của một người sáng lập công ty sẽ quyết định tất cả cá tính của công ty đó. Cũng giống như Apple chỉ thuộc Steve Jobs, còn về mặt ý nghĩa, Tencent thuộc về Mã Hóa Đằng từ khí chất cho đến linh hồn. 1, Chủ nghĩa tối giản sản…

Scroll to Top