Tôi đã học từ cách mà Shopback xây dựng một MVP như thế nào ?

Vào năm 2019, chúng tôi đã ra mắt dịch vụ Hoàn tiền tại cửa hàng mới có tên là ShopBack GO, mở rộng từ trực tuyến sang ngoại tuyến để cung cấp trải nghiệm phần thưởng hoàn toàn mới.

Xây dựng các kết nối có ý nghĩa

Thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu của khách hàng và nhu cầu của thương nhân. – Tuyên bố sứ mệnh của ShopBack GO

ShopBack GO thì khác. Đây là cách sử dụng nó:

Những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt khi tung ra ShopBack GO

Một vài bài học kinh nghiệm

1. Giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa tác động.

Điểm vào ShopBack GO. Trái: Một điểm vào duy nhất từ ​​nguồn cấp dữ liệu trang chủ -> Phải : chia thành 2 nguồn cấp dữ liệu trang chủ

2. Buộc người dùng thay đổi thói quen của họ có thể không hiệu quả

Hợp lý nhưng không hoạt động
Vải móc của Nir Eyal

3. Bắt đầu nhỏ, tiến nhanh.

Các kích thước khác nhau của biểu ngữ đều được tạo bằng cùng một thành phần.

Để kết luận

Scroll to Top