Câu chuyện

Nhượng quyền trà chanh tmore! [ CASE THỰC TẾ ]

Gửi các bạn đã, và đang có ý định mua nhượng quyền thương hiệu trà chanh Tmore! Chia sẻ từ mình, 1 người đã mua nhượng quyền thương hiệu của Tmore tại Hải Phòng và nhận được cách hành xử rất thiếu chuyên nghiệp và vô cùng cạn tình cạn nghĩa của phía hệ thống…

Bảy loại vũ khí của Mã Hóa Đằng – Nhà sáng lập Tencent

Tính cách và tài năng của một người sáng lập công ty sẽ quyết định tất cả cá tính của công ty đó. Cũng giống như Apple chỉ thuộc Steve Jobs, còn về mặt ý nghĩa, Tencent thuộc về Mã Hóa Đằng từ khí chất cho đến linh hồn. 1, Chủ nghĩa tối giản sản…

Scroll to Top