Sáng tạo

Tôi đã học từ cách mà Shopback xây dựng một MVP như thế nào ?

Vào năm 2019, chúng tôi đã ra mắt dịch vụ Hoàn tiền tại cửa hàng mới có tên là ShopBack GO, mở rộng từ trực tuyến sang ngoại tuyến để

By startupvietnam 13 Min Read
Sinh viên FTU dậy nhau lập nghiệp – Not khởi nghiệp

Chị học K45, ra trường khá lâu rồi nhưng vẫn rất hay

10 Min Read
Tôi đã học từ cách mà Shopback xây dựng một MVP như thế nào ?

Vào năm 2019, chúng tôi đã ra mắt dịch vụ Hoàn tiền

13 Min Read

USA

Confirmed

0

Death

0

UK

Confirmed

0

Death

0

France

Confirmed

0

Death

0

Top Writers

Oponion

The Latest

Tôi đã học từ cách mà Shopback xây dựng một MVP như thế nào ?

Vào năm 2019, chúng tôi đã ra mắt dịch vụ Hoàn tiền tại cửa hàng mới có tên là ShopBack

13 Min Read

Sinh viên FTU dậy nhau lập nghiệp – Not khởi nghiệp

Chị học K45, ra trường khá lâu rồi nhưng vẫn rất hay vào đọc Confession của trường mình để hiểu

10 Min Read