Series bài khởi nghiệp từ Y combinator và nhà sáng lập OpenAI

Xin Chào Tôi có thể bật cái này lên được không? À, được rồi các chế nghe thấy tôi nói không? mấy chế nghe thấy gì không? mic có bật không nhẩy? À, tôi phải nhờ ai đấy bật lên to lên tí được không? ngon rồi có lẽ phải lấy phòng to hơn. chào…