Startup sợ nhất gì ?

Posted by

Khi startup, các bạn có rất nhiều nỗi sợ. Nhưng có 1 thứ bạn có thể kiểm soát được đó là chi phí cố định

Chí phí cố định

– Chi phí cố định là chi phí mà bạn ngồi chơi vẫn mất tiền như: chi phí văn phòng, tiền điện…

– Chi phí nhân sự là chi phí đầu từ, không phải chi phí cố định

Ví dụ
Bạn thuê một căn hộ, sau đó trang trí vào và cho thuê lại. Một tháng bạn có thể lãi 5-10 triệu/căn hộ, một năm có thể lãi đến vài tỷ. Nhưng chỉ cần 1-2 tháng không cho thuê được thì mất hết. Tức là chi phí cố định đang rất cao.

Nếu chi phí cố định lớn nhưng tỉ lệ chuyển đổi không nhiều thì doanh nghiệp rất dễ mất máu và chết. Khi làm start up, bắt buộc phải kiểm soát được chi phí cố định và có thể tăng lên giảm xuống 1 cách dễ dàng

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=wfj8wyrdB90