Startup nên học sách gì và xem video gì để tự học ?

Những nguồn học hay nhất dành cho start up

Video:

– Y combinator hay startupschool.org: Start up về learning mọi thứ lớn nhất thế giới, vừa về đạo tạo, vừa là quỹ đầu tư

– Medium.com/swlh: có những bài viết của các chuyên gia uy tín

– TED

Những nguồn này sẽ giúp bạn có kiến thức nền tảng, làm mọi thứ đúng quy trình nhưng không thể sát sườn theo idea của bạn. Đồng thời cũng gíup bạn học về tư duy tổng quan, quy trình làm việc và các công cụ hỗ trợ startup.

Sách: 

Về tầm nhìn sứ mệnh: Từ tốt đến vĩ đại, tư duy mới về quản trị nhân sự, tầm nhìn chiến lược nhân sự, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, chiến lược đại dương xanh…

The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don’t Work and What to Do About It: Dành cho những startup khởi nghiệp từ 1-3 năm nhưng dính vào những vòng lặp đi lặp lại

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=oQjXOK-NoQI

 

Scroll to Top