Startup nên bắt đầu với mấy người thì không bể ?

1  số kinh nghiệm liên quan đến khởi nghiệp:

  • Khởi nghiệp vào những thứ khó nhất, không khởi nghiệp theo xu hướng, tức là thấy cái nào hot thì làm- bản chất nó không có lợi thế cạnh tranh. Không khởi nghiệp những thứ dễ, vì rào cản thâm nhập thị trường thấp.
  • Chọn những người vai trò có tính chất bù trừ cho nhau, tính cách bù trừ cho nhau
  • Minh bạch, rõ ràng. Nhưng thật sự lúc đầu, muốn làm minh bạch rất khó, bạn cần những quy chuẩn ban đầu

Khởi nghiệp cần lường trước được vấn đề để biết trong từng giai đoạn cần xử lý như thế nào để hạn chế rủi ro. Trong công ty cần có 1 người quyết định và quyết định đủ tốt

Build đội nhóm khởi nghiệp

  • Cần 1 người đứng đầu, chịu trách nhiệm tất cả
  • Cần những người có tính cách bù trừ cho nhau
  • Nhất quyết phải co 1 người có thể đè tất cả mọi thứ, là người có tiếng nói thì mọi thứ mới nhất quán từ đầu

Đối với các bạn mới bắt đầu khởi nghiệp, nên hợp tác với những người có tậo trung cao độ. Khi các bạn khởi nghiệp sẽ có nhiều vấn đề : môi trường hiện tại, đối tượng các bạn kết hợp, học vấn cua họ, hoàn cảnh gia đình của họ, mong muốn khát khao của họ…. . Tất cả những thứ đó sẽ tác động lên bạn trong giai đoạn bạn build đội nhóm. Giai đoạn ban đầu chỉ có con người là quan trọng nhất .

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=QSGqxEgvnrw

Scroll to Top