Phân tích chiến lược và lợi thế cạnh tranh của Startup.

Với startup, “chiến lược cạnh tranh” là một điều rất to tát, vì startup chỉ cần “sống sót”. Nhưng chiến lược cạnh tranh giúp bạn trả lời câu hỏi: “Không nên làm gì?”.  Thông thường, startup rất tham, bạn rất dễ rơi vào cái bẫy mất đi lợi thế cạnh tranh.

Chiến lược cạnh tranh được đưa vào Việt Nam bởi Michael Porter và trường doanh nhân Peace trong chương trình Người đương thời. Thế nhưng khi làm, bạn gặp phải những bải toán thực tế hơn.

Các chiến lược cạnh tranh của Michael Porter

Chiến lược cạnh tranh về chi phí. Bạn có bán được với giá rẻ hơn so với đối thủ không? Bạn có phải cắt máu ra để nuôi quảng cáo không? Có được khách hàng nhưng không thể tiếp tục cắt máu được-> khách hàng bỏ ra đi=> bạn không có lợi thế về chi phí. Đa số các DN làm phân phối, đại lý là chính, tùy theo số lượng nhập mà quyết định được giá bán.

Chiến lược về sự khác biệt. rất khó để có sự khác biệt nếu không nắm được công nghệ lõi hoặc không nắm được sản xuất. Khi cung lớn hơn cầu, bạn cùng nhập 1 nơi, bạn chỉ lo bán, làm dịch vụ mà không tạo ra sự khác biệt, bạn sẽ thất bại.

Chiến lược tập trung. Tập trung vào phân khúc khách hàng nhỏ và có tính đặc thù cao.

Bạn phải xác định xem mình có lợi thế về gì. Khi bạn có lợi thế cạnh tranh, nó sẽ là rào cản để tránh đối thủ gia nhập thị trường

Scroll to Top