Nên Startup với việc kinh doanh sản phẩm và dịch vụ gì ?

Posted by

Cách tiếp cận startup và những khó khăn

– Cách 1: Bắt chước mô hình kinh doanh. Đây là cách tiếp cận được nhiều người thích nhất. Thế nhưng thị trường có nhu cầu rất rõ ràng, ai cũng có thể tham gia.

– Cách 2: Làm những thứ khác chưa làm, đi khai phá thị thị trường. Bạn sẽ rơi vào bài toán “không đủ nguồn lực” hoặc là người khai phá nhưng không được hưởng. Ví dụ bạn đưa ra 1 mô hình kinh doanh mới, “một là ăn cả, hai là không có gì để ăn”. Vì bạn không đủ tiền để thay đổi hành vi người dùng. Như shopee chấp nhận thua lỗ rất nhiều để có thể thay đổi hành vi người dùng.

– Cách 3 Cách tân, cải tiến sản phẩm dịch vụ người khác đã làm rồi

Cách tiếp cận thông minh nhất:

Cải tiến sản phẩm, dịch vụ đã có rồi vì đã có thị trường, đã có sản phẩm. Bạn chỉ cần thêm tính năng vào

Startup nên kinh doanh gì?

Để biêt kinh doanh cụ thể cái gì, bạn cần phân tích: đối thủ, thị trường, khách hàng, điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt của bạn… Nếu lợi thế cạnh tranh của bạn không tạo ra giá trị cho khách hàng, bạn sẽ thất bại.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=QmPPWMqiEyo