Mô hình kinh doanh là gì ? và tại sao nó rất quan trọng với Startup

Những điểm quan trọng nhất trong mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh sẽ định vị những thứ sau:

– Dòng tiền đến từ đâu, tức là nguồn thu chính đến từ đâu và tập trung vào đúng cái đó.

– Trả lời câu hỏi” Nguồn lực chủ chốt của bạn là gì?” Nguồn lực bạn tiêu tốn và tạo ra nguồn thu

Nếu bạn không định hình mô hình kinh doanh từ đầu bạn sẽ rất rơi vào trường hợp:

– Chi phí cực kì phân tán

– Nguồn thu mỗi nơi một ít

– Tạo ra mọi đối thủ ở mọi phân khúc, lĩnh vực,

Mô hình kinh doanh sẽ giải quyết bài toán:

Tính tham của doanh nghiệp. Khi bạn càng tham, bạn sẽ phải đa nhiệm-> mất đi lợi thế cạnh tranh.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=Mpq0soqSpns

Scroll to Top