Khởi nghiệp nên bắt đầu Sản xuất hay Dịch vụ ?

Khởi nghiệp nên bắt đầu Sản xuất hay Dịch vụ ?

– Câu trả lời là dịch vụ

Tại sao lại bắt đầu với dịch vụ?

– Vì sản xuất tốn rất nhiều nguồn lực ngay giai đoạn bắt đầu, tốn công sức và quản trị

– Bạn phải sản xuất, thử nghiệm rất nhiều. Nếu thất bại thì chúng sẽ không đem lại tiền. Nhưng dịch vụ thì khác.

– Làm dịch vụ bán chất xám, tổ chức dịch vụ với con người… Tất cả nguồn lực bạn tiêu tốn trực tiếp tạo ra tiền cho bạn chứ không như sản xuất

Câu chuyện của chúng tôi

– Chúng tôi là người sản xuất phim ảnh. Thời gian đầu tận dụng nguồn lực bên ngoài như freelancer, trả tiền theo từng dự án.

– Tích lũy tư bản, tích lũy kinh nghiệm để đầu tư thiết bị

– Tập trung vào dịch vụ thật tốt: hiểu tâm lý khách hàng, insight người dùng, kết nối thật tốt… Build phần dịch vụ trước rồi mới back lại phần sản xuất.

Nếu bạn khởi nghiệp, mình khuyên các bạn nên chọn dịch vụ. Vì các bạn mất rất nhiều thời gian để có kinh nghiệm, tích lũy tư bản, độ tuổi đủ chín chắn thì mới có thể làm sản xuất vì sản xuất không chỉ là tiền, sản phẩm … mà còn là câu chuyện về quản trị hệ thống. 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=QmPPWMqiEyo

Scroll to Top