Cách tìm ý tưởng startup mà chưa ở đâu có?

Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tìm ý tưởng start up 1 cách quy mô và hệ thống

Thông thường idea kinh doanh xuất phát từ: 

– Thị trường

– Nhu cầu thị trường

– Người dùng

Làm sao có được những ý tưởng startup 1 cách quy mô và hệ thống?

– Trang vàng doanh nghiệp: yellowpages.vn

– crunchbase.com

– Xem sharktank

Không nên tìm ý tưởng khởi nghiệp từ:

– Forum, diễn đàn

– Đọc sách về ý tưởng khởi nghiệp

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=htLtKwss7rA

Scroll to Top