Cách Marketing cho Startup và Khởi nghiệp

Posted by

Mục tiêu của Marketing:

– Thương hiệu

– Sale

Khi triển khai Marketing cho startup cần:

– Dựa trên uy tín của người đứng đầu

– Giải ngân ngân sách từ từ để có thể đo lường được

– Thật sự sáng tạo: làm creative tốt. Bạn chỉ cần có 1 content tốt, nó sẽ auto viral và tiếp cận được nhiều người. Không 1 ai làm storytelling tốt bằng chủ doanh nghiệp

Qui trình liên quan đến 1 startup làm Marketing về truyền thông

– Bạn cần 1 bộ nhận diện thương hiệu như website, fanpage…

– Bạn cần nền tảng Digital. Tạo ra các quy chuẩn, content, template hàng ngày để mọi người biết đến

– Người sáng lập phải xây dựng profile chuyên nghiệp, đem lại giá trị, kết nối với cộng đồng

Là 1 start up, bạn không có đủ chi phí để tổ chức sự kiện với vài trăm người, vì thế bạn phải tập trung vào Digital Marketing. Bạn cần triển khai  như sau:

– Xác định kênh phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của bạn

– Có thể tập trung vào kênh trả phí thay vì tập trung vào SEO

– Có thể kết hợp cả 2 kênh nếu mang lại tỉ lệ chuyển đổi cao. Nếu không thì tập trung theo tỉ lệ 80:20. 80% cho những kênh mang lại tỉ lệ chuyển đổi cao. 20% đẩy sang kênh còn lại 1 cách có chọn lọc.

– Xây dựng traffic organic bằng cách tạo content tốt để viral

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ZOrNcTgKulM