in ,

Bảy loại vũ khí của Mã Hóa Đằng – Nhà sáng lập Tencent

Tính cách và tài năng của một người sáng lập công ty sẽ quyết định tất cả cá tính của công ty đó. Cũng giống như Apple chỉ thuộc Steve Jobs, còn về mặt ý nghĩa, Tencent thuộc về Mã Hóa Đằng từ khí chất cho đến linh hồn.

Với ví dụ về Tencent, chúng ta đã nhìn thấy năng lực hạt nhân cực cá tính được hình thành bởi nhóm người Mã Hóa Đằng, tôi khái quát nó thành “bảy loại vũ khí của Mã Hóa Đằng”

Bảy loại vũ khí của Mã Hóa Đằng

1, Chủ nghĩa tối giản sản phẩm

2, Chiến lược động lực khách hàng (user)

3, Cơ chế chạy đua nội bộ

4, Chiến lược không ngừng thử nghiệm

5, Mô hình phát triển sinh thái

6, Năng lực tích hợp vốn

7, Mục đích chuyên tâm khởi nghiệp ban đầu


Trích từ sách
SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG TY MẠNG TRUNG QUỐC
Tác giả: Ngô Hiểu Ba

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CỐT YẾU [Startup Essential Knowledge]

MỌI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CUSTOMER PROGRAM